Oferty nieruchomości

    Zestawione poniżej nieruchomości do sprzedaży (działki pod zabudowę) nie są własnością firmy Biuro Usług Geodezyjnych Robert Przemyślański. Jednak w odniesieni do znaczącej większości nieruchomości, właściciel firmy - Robert Przemyślański – posiada pełnomocnictwo do udzielania informacji o nieruchomości i negocjowania ceny.

Ozna- czenie oferty

Położenie działki

Pow. działki
w m2

Cena w zł

Uzbrojenie techniczne, opis działki

Przeznaczenie w planie miejscowym (plan) lub decyzji o warunkach zabudowy (dowz)

Inne uwagi

001

Ochla

Gmina
Zielona Góra

3000

390 000

Energia elektryczna, woda, gaz, droga urządzona szutrowa, działka w sąsiedztwie istniejącej zabudowy jednorodzinnej, możliwość podziału działki

(dowz) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

6 km od centrum Zielonej Góry

002

Książ Śląski
Gmina Kożuchów

1315

49 000

Energia elektryczna, woda, gaz, droga urządzona szutrowa, działka w sąsiedztwie istniejącej zabudowy jednorodzinnej

(plan) zabudowa agroturystyczna, las

16 km od centrum Zielonej Góry,

003

Podbrzezie Dolne

Gmina Kożuchów

1000

29 000

Energia elektryczna, woda,   droga urządzona szutrowa, działka w sąsiedztwie istniejącej zabudowy jednorodzinnej

(dowz) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

2 km od centrum Kożuchowa

004

Podbrzezie Dolne

Gmina Kożuchów

1072

31 000

Energia elektryczna, woda,   droga urządzona szutrowa, działka w sąsiedztwie istniejącej zabudowy jednorodzinnej

(dowz) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

2 km od centrum Kożuchowa

005

Kożuchów

1573

86 515

Energia elektryczna, woda, gaz, droga urządzona szutrowa, działka w sąsiedztwie istniejącej zabudowy jednorodzinnej

(plam) zabudowa mieszkalno – usługowa jednorodzinna

1 km od centrum Kożuchowa

006

Kożuchów

1583

93 397

Energia elektryczna, woda, gaz, kanalizacja, droga urządzona szutrowa, działka w sąsiedztwie istniejącej zabudowy jednorodzinnej

(plam) zabudowa mieszkalno – usługowa jednorodzinna

1 km od centrum Kożuchowa

007

Podbrzezie Dolne

Gmina Kożuchów

11937

149 000

Nieuzbrojona, 200m od drogi wojewódzkiej Kożuchów – Zielona Góra

(plan) budownic-two przemysłowe, składy, bazy

1 km od centrum Kożuchowa

008

Czarna

Gmina Zabór

5058

199 000

Energia elektryczna, woda,   droga urządzona szutrowa, działka w sąsiedztwie istniejącej zabudowy jednorodzinnej i stawów

(dowz) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, staw rekreacyjny

15 km od centrum Zielonej Góry

009

Czarna

Gmina Zabór

5135

199 000

Energia elektryczna, woda,   droga urządzona szutrowa, działka w sąsiedztwie istniejącej zabudowy jednorodzinnej i stawów

(dowz) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, staw rekreacyjny

15 km od centrum Zielonej Góry

010

Czarna

Gmina Zabór

5000

199 000

Energia elektryczna, woda,   droga urządzona szutrowa, działka w sąsiedztwie istniejącej zabudowy jednorodzinnej i stawów

(dowz) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, staw rekreacyjny

15 km od centrum Zielonej Góry